Endring av kompetansekrav i sentral godkjenning oppe i Stortingets spørretime

I Stortingets spørretime i går spør AP's Hadia Tajik Statsminister Erna Solberg om Statsministeren har en forståelse for det lederen for Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen, har sagt om at regjeringens foreslåtte endringer "setter hele forståelsen av kompetansebehovet for bygningsarbeid i vanry". 

Og i tillegg, hva vil Statsministeren gjøre for å følge opp tilbakemeldingene han gir?

Statsministerens svar var at regjeringen skal følge dette opp, og ikke minst sikre at det som sies til Stortinget at skal gjennomføres med høyere kvalitet, skal gjennomføres med høyere kvalitet. 

Solberg avsluttet spørretimen med en selvopplevd historie fra et besøk i Bømlo kommune når hun for 15 år siden selv var statsråd med ansvar for dette området. Teknisk sjef fortalte da etter innføringen av sentral godkjenning og alle disse kompliserte kravene, at ja, de har ett firma som leverer de beste søknadene, men bygger de skjeveste husene, for snekkeren klarer visst ikke dette med vater. Men sekretæren jobbet på kontoret her før, og hun er god til å skrive søknader!

Byggmesterforbundet er fornøyd med at Statsministeren sier at våre bekymringer skal følges opp, og etter vår mening gir hun selv langt på vei svaret med sin historie fra Bømlo som bare bekrefter hvorfor det er viktig å sette krav til fagkompetanse hos de utførende i bedriftene. 

Se hele innslaget fra spørretimen:

alt