Initiativ for permanent løsning for sikker bruk av utvendig trekledning

bjornarildgram_1.jpg

I brev av 20. januar til kommunalminister Gram, etterlyser Byggmesterforbundet politisk initiativ for en permanent løsning for sikker bruk av utvendig trekledning. 

Bildet: Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Foto: KMD/Trond A. Isaksen)

brevet til ministeren vises det til konsekvenser for næringens aktører i nåværende situasjon. Fra næringen rapporteres det om økende juridiske utfordringer og økonomiske konsekvenser, til tross for tilgjengeliggjøring av standard fraviksanalyser for de minste prosjektene. Vårt inntrykk er at det for hver dag som går øker usikkerheten om bruk av trekledning. Det er en situasjon som ikke kan fortsette uten stor skade for aktørene og som i tillegg utfordrer vår tradisjonelle byggeskikk ved bruk av trebaserte materialer i bygg.

I brevet påpekes at behandlet trekledning har andre egenskaper enn øvrige materialgrupper og skal fortsatt bruk av utvendig trekledning benyttes må preakseptert ytelse endres ved at: 

  • Preakseptert ytelse for utvendig kledning (brannklassel) herunder også trekledning, er satt til klasse D-s3,d0. Byggmesterforbundet forslår at krav til preakseptert ytelse for trekledning endres til euroklasse E, men at det fortsatt stilles krav til at materiale ikke utvikler brennende dråper (dO). 
  • Det legges til grunn brannsikkerheten etter innflytting og når kledningen har fått sitt toppstrøk samt senere vedlikehold og type produkter som brukes i den forbindelse. 
     

Kommunalministeren gir DIBK beskjed om å se på brannkravene

Påfølgende dag 21. januar melder kommunal- og distriksminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding at Direktoratet for byggkvalitet har fått i oppgave å vurdere brannkravene til ytterkledning i vegg, og at en sentral del av arbeidet er å vurdere om det er forsvarlig å gjøre endringer i kravene.

Gram vil i tillegg ta kontakt med EU-kommisjonen, siden testkravene også kan være misforstått av produsenter i andre land. Jeg ønsker dialog om disse problemstillingene og at vi sammen ser hvordan vi kan løse dette, sier Gram.