Høringssvar - Anskaffelsesstrategi for Trøndelag Fylkeskommune

Byggmesterforbundet har vurdert forslag til anskaffelsesstrategi for Trøndelag Fylkeskommune, og blant annet meldt tilbake at vi anbefaler Fylkeskommunen å følge det pågående arbeide i regi av sentrale myndigheter med "Norgesmodellen".

alt

I høringsbrevet har Byggmesterforbundet gitt følgende merknader til forslaget:

 • Støtter intensjonen i forslaget, men finner det vanskelig å ta endelig stilling til målene før de konkretiseres i ett anskaffelsesregelverk.

 • Anbefaler Trøndelag Fylkeskommune å følge det pågående arbeide i regi av sentrale myndigheter med "Norgesmodellen".

 • Støtter tiltaket om å etablere kontrollrutiner som sikrer at det blir avdekket avvik, at disse behandles og lukkes.

 • Støtter at anskaffelser skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og er positiv til at det legges til rette for at også lokalt næringsliv kan delta i konkurransen om oppdrag.

 • En bærekraftig samfunnsutvikling må innebære reelle markedsmuligheter for bedrifter med egne ansatte fagarbeidere og satsning på lærlinger.

 • Støtter ikke forslaget om at anskaffelser gjennomføres i henhold til de enhver tid gjeldende seriøsitetsbestemmelser avtalt mellom Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, KS og Difi.


Innspill til konkret innhold i anskaffelsesregelverket

Videre har Byggmesterforbundet i høringsbrevet gitt innspill til konkret innhold i anskaffelsesregelverket for å sikre oppfyllelse av de intensjoner som er lagt til grunn i forslaget.
Innspillene omhandler:

 • Kvalifikasjonskrav og fokus på håndverkskompetansen i bedriftene

 • Leverandørledd

 • Bruk av standardkontrakter

 • Rammeavtaler

 • Konkurranse om oppdrag under terskelverdien (oppdrag under 1,3 millioner kroner)

 • Sanksjoner  


Her kan du lese: Forslag til fylkeskommunens anskaffelsesstrategi og Byggmesterforbundets høringsbrev

Kontakt: Frank Ivar Andersen – Tlf.: 918 93 800 – E-post: fia@byggmesterforbundet.no

 

 

Publisert: 13.05.22