Høring på ny Norsk Standard: Utførelse av trekonstruksjoner

Trekonstruksjon illustrasjon.JPG

Byggmesterforbundet har deltatt i utarbeidelsen av den nye Norske Standarden prNS 3516:2016 Utførelse av trekonstruksjoner, og ønsker nå dine synspunkter på innholdet. Fristen for å sende inn høringssvar til Standard Norge er 15. august.

Frem til nå har ikke Norge hatt en slik standard, så det har blitt utført et stort nybrottsarbeid i komiteen. Fra før av kjenner du kanskje til NS 3420 med kodesystem, beskrivelsestekster, toleransetabeller og målemetoder. Altså et system for å avtale produkter, kvalitet og graden av nøyaktighet på utførelsen. Det er viktig å merke seg at NS 3420 stiller krav til både bærekonstruksjonen og ferdige overflater, mens prNS 3516:2016 Utførelse av trekonstruksjoner gjelder på et mer overordnet nivå og kun for bærekonstruksjonen av tre.


I tilfeller hvor flere bedrifter er inne på samme prosjekt er det ikke uvanlig å bygge videre på andres arbeider. Er bærekonstruksjonen i tre unøyaktig kan det bli mye tilpassing og oppretting for bedriften som skal bygge videre frem til ferdig overflate. Noe som kan være vanskelig å få betalt for av byggherren hvis det ikke er avtalt på forhånd. Unøyaktig montering av bærekonstruksjonen kan også føre til svekket bæreevne og stabilitet. En viktig del av denne nye standarden er derfor tabellene som setter grenser for største tillatte avvik på bærekonstruksjonen.


Ut over de tekniske kravene stiller standarden også krav til kvalitetsstyring og kompetanse hos personell. I høringsbrevet fra Standard Norge kan du lese mer om hva standarden omfatter, og hva den ikke dekker. 

Målet er en standard som faktisk blir brukt, og som bidrar til klarere avtaler, lavere konfliktnivå, enklere byggeprosess og høyere kvalitet på sluttproduktet. God lesing!


Har du kommentarer til høringsforslaget er det mulig å kommentere direkte i forslaget på nettsiden til Standard Norge (krever innlogging):  Høringsforslag prNS3516

For brukerveiledning, se under "Hjelp" i toppmenyen eller ta kontakt med vme@standard.no

Alternativt kan du bruke dette Kommentarskjemaet og sende det til vme@standard.no. Høringsfristen er 15. august. 

 

 

Publisert: 06.05.16