Garanterer læreplass i Oslo

Nå får elever i byggfagene i Oslo læreplassgaranti. Samarbeidsavtalen om læreplassgaranti er treårig og er inngått mellom Utdanningsetaten og opplæringskontorene i fagene tømrer, murer og maler.

alt

Bente Fredheim i Utdanningsetaten signerer samarbeidsavtalen med Knut Asper, murmestrene, og Arvid Søgaard i Opplæringskontoret for tømrerfaget. Foto: Per Bjørn Lotherington


Av: Per Bjørn Lotherington, Byggmesteren
Avtalen ble undertegnet på Kuben videregående skole torsdag formiddag. Den forutsetter at elevene oppfyller visse kriterier, som å bestå eksamener og ha minst karakteren tre i programfagene, ha gjennomført yrkesfaglig fordypning, ha begrenset antall fraværsdager, være motiverte og aktivt søke læreplass.

Krever lærlingklausul

For opplæringskontorene er det en forutsetning at Oslo kommunes seriøsitetskrav, blant annet en lærlingklausul, tas inn i alle relevante kontrakter, understreker Arvid Søgaard på vegne av Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus.

Han sier garantien krever oppslutning fra lærebedrifter. Opplæringskontoret har stadig et behov for nye lærebedrifter, og driver kontinuerlig rekruttering for å ha mange nok som kan tilby læreplasser.


Ønskelig for rekruttering

– Vi har hatt økende antall søkere til byggfag de siste åra og har hatt et nært samarbeid med opplæringskontorene. Det har derfor ikke vært behov for en slik læreplassgaranti tidligere, sier Bente Fredheim, leder i Utdanningsetaten.

– Nå ser vi likevel at garantert læreplass kan være til god hjelp for rekrutteringen framover. Det kan motvirke ryktet som går om byggfagene, at det ikke er læreplasser når elever skal ut i lære. At læreplass nå er garantert, vil være viktig for foreldre som dermed kan se at unge som begynner på byggfag har karrieremuligheter.

 

 

 

Publisert: 19.01.17