Frank Pedersen ansatt som regionleder i Byggmesterforbundet Østfold

Til å lede arbeidet med videreutvikling av våre aktiviteter i Østfold har Byggmesterforbundet ansatt Frank Pedersen i stillingen som regionleder. 

altSom regionleder i Østfold vil Frank Pedersen gi medlemsservice og bistand til medlemsbedriftene, drive medlemsverving og ivareta bedriftenes lokale rammebetingelser. Regionleder vil også være en kontakt- og samarbeidspartner inn mot lokalt myndighetsapparat, organisasjoner og andre aktører med tilknytning til byggenæringen. 

Frank Pedersen er 44 år og bosatt i Fredrikstad. Han har bakgrunn fra forsvaret og byggebransjen som tømrer og lagbas. De senere årene har han vært ansatt som formann/byggeleder i Gunnar T. Høvik AS.

Nåværende regionleder Ivar Arne Grimstad vil frem til Frank Pedersen starter opp, stå i stillingen. Frank Pedersen tiltrer stillingen senest 1. april.

Vi ser frem til å få Frank Pedersen med på laget i arbeidet for medlemsbedriftene i Østfold og videre utvikling av Byggmesterforbundets regionapparat.


Kontaktpersoner:

  • Frank Pedersen, tlf. 469 19 601             
  • Sindre Sandberg, styreleder Region Østfold, tlf. 940 19 960   
  • Frank Ivar Andersen, daglig leder Byggmesterforbundet, tlf. 918 93 800