Fra fukt i bygg til sunne bygg

\arenarom.nho.no@SSL\DavWWWRoot\rom\byggmesterforbundet\Medie bibliotek 2\Nettsider\NS 3512 lansering - foredrag Tor Ole Larsen.jpg

Standard Norge lanserte 13. januar to nye norske standarder som beskriver standardiserte målemetoder for å avdekke og måle fukt i trekonstruksjoner og betong, NS 3511 Måling av relativ fuktighet (RF) i betong og NS 3512 Måling av fukt i trekonstruksjoner. Byggmesterforbundet har deltatt i komitèarbeidet med 3512, og fagkonsulent Tor Ole Larsen var en av foredragsholderne ved lanseringen.

Det var stor interesse for lanseringen med nærmere 60 deltakere fra rådgivende ingeniører, takstmenn, entreprenører, konsulenter og skadebegrensningsfirmaer.

Færre konflikter

Fukt i materialer er ingen ny problemstilling, men med disse måleverktøyene håper vi BAE-næringen har fått det nødvendige hjelpemiddelet for å få bukt med problemet, og ikke minst at de bidrar til å redusere konflikter knyttet til hva som er akseptabel grenseverdi når det gjelder fukt i betong og trekonstruksjoner, melder Standard Norge.


Bedre målemetoder

Komitéleder Stiv Geving, professor ved NTNU, understreket at det er viktig at brukerne av standardene har god kompetanse og forståelse av måling av fukt. For måling av fukt i trekonstruksjoner er ikke selve målingen kompleks, men standardens retningslinjer for hvor og når det måles er vesentlig. For måling av RF i betong er selve målemetoden mer kompleks, og da vil standarden gi god støtte og veiledning.

 

Standard Norge: Mer informasjon og alle presentasjoner fra lanseringen

 

Publisert: 19.01.15


NS 3512 Måling av fukt i trekonstruksjoner - presentasjon v/Tor Ole Larsen