Forslag til tiltak for en mer seriøs byggenæring

F:\Byggmesterforbundet\Markeds- og informasjonsavdeling\Nettsider\Facebook\Utvalg Sanner\bilde 1.JPG

Byggenæringens Landsforening (BNL) har på oppdrag fra regjeringen nedsatt et ekspertutvalg som har vurdert hvilke tiltak som kan redusere problemet med useriøse og dårlig kvalifiserte foretak i byggenæringen. Byggmesterforbundets styreleder Åsmund Østvold var med og presentere utvalgets rapport for statsråd Jan Tore Sanner i dag.


Oppdraget har vært å gjøre frivillig sentral godkjenning attraktiv og samtidig foreslå tiltak knyttet til manglende kompetanse i mange tiltak, samt seriøsitetsutfordringen. BNL har vært ansvarlig for arbeidet, men utvalget er bredt sammensatt og representerer hele næringen. Fra Byggmesterforbundet har styreleder Åsmund Østvold og daglig leder Frank Ivar Andersen deltatt i utvalgsarbeidet.
 

Hovedpunktene i utvalgets forslag er:

 • Ny Sentral Godkjenning med seriøsitetskrav.
 • Utvidet ID-kortordning med opplysninger om kvalifikasjoner.
 • Ny registreringsordning for arbeid på eiendom.
 • Automatisk informasjonsinnhenting fra offentlige registre.
 • Forsterket tilsyn og kontroll.

Mange av Byggmesterforbundets kjernesaker tilknyttet kompetansekrav, seriøsitet og sunnere konkurransevilkår er innarbeidet i rapporten, og det er av stor verdi når en samlet næring nå slutter opp om våre saker.


Les rapporten her
 

Foto: Siri Stang, BNL

Medlemmer i utvalget:

 • Leder: Per Jæger, Boligprodusentenes Forening
 • Egil Skavang, Arkitektbedriftene
 • Geir Egil Paulsen, Arkitektbedriftene
 • Morten Meyer,Boligprodusentenes Forening
 • Audun Lågøyr,Byggenæringens Landsforening
 • Jørgen Leegaard,Byggenæringens Landsforening
 • Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet
 • Åsmund Østvold, Byggmesterforbundet
 • Thomas Norland, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
 • Torild Engh, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
 • Øystein Seljeflot, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
 • Jeanette Moen,Fellesforbundet
 • Marita Grande,Holte AS
 • Finn N. Bangsund, Maskinentreprenørenes Forbund
 • Karina Krane, Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon
 • Tor Inge Hjemdal, Norske arkitekters landsforbund
 • Tore Strandskog, Norsk Teknologi
 • Ari Soilammi,Rådgivende ingeniørers forening
 • Liv Kari Skudal Hansteen , Rådgivende ingeniørers forening
 • Jomar Talsnes Heggdal,Byggenæringens Landsforening, sekretær
 • Egil Stabell Rasmussen,Byggenæringens Landsforening, sekretær
 • Steinar Fretheim,DiBK, observatør

 

Publisert: 22.08.14