Fellesoverenskomsten for byggfag er vedtatt

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening meddelte fredag 29. april at meklingsforslaget i Fellesoverenskomsten for Byggfag er vedtatt av medlemmene. Det betyr at endringene i overenskomsten skal gjennomføres i bedriften.


ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN

De viktigste endringene i overenskomsten følger som vedlegg under:

Info FOB vedtatt 2016
Partenes forhandingsløsning Byggfag

Overenskomsten vil bli lagt ut på www.bnl.no


IKRAFTTREDELSE

Alle nye satser i overenskomsten gjelder fra 1.april.

Unntak:
- Satsene i § 6 og § 7 gjelder fra vedtakelsestidspunktet 29 .april  2016.
- Tillegg gis ikke til arbeidstakere som har sluttet før vedtakelsen 29. april  2016.
- Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

 

LOKALE FORHANDLINGER

Lokale forhandlinger skal nå iverksettes på vanlig måte. Bestemmelsen om lokale forhandlinger står i overenskomstens § 2-3 Lokale forhandlinger. Forhandlingene skal legge bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne til grunn.


KONTAKTPERSONER I BNL

Advokat Annicken Iversen T: 23087562/ 99207731, E-post: ai@bnl.no

Advokat Thomas Scheen T: 23087509/91721592, E-post: thomas.scheen@bnl.no

Advokat Bjarne Brunæs T: 23087508/908 33 783, E-post: bb@bnl.no

Rådgiver Iwona Kilanowska T: 23087507/98204751, E -post: ik@bnl.no

 

Publisert: 02.05.16