Fageksperter og statsråder på klimasjekk

Fagekspertene og statsrådene.JPG

Tåler huset ditt klimaendringene? Et våtere klima med mer nedbør hele året vil øke belastningen på husene våre og kan gi store fukt- og råteskader. Forebyggende tiltak og godt vedlikehold kan bevare holdbarheten til hus og hytter. Kampanjen Sjekkhuset.no som ble lansert i dag, gir råd og tips til hvordan folk kan forebygge skader. 

Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet, (DiBK), står bak kampanjen Sjekkhuset.no. På denne nettsiden presenteres 34 råd og tips til hvordan du som huseier kan forebygge klimaskader på huset.

– Vi vet at folk flest ikke har så mye kunnskap om hvordan de best kan sikre seg mot skader som klimaendringene kan påføre boligen. Vi tror kampanjen vil være nyttig for veldig mange hus- og hytteeiere, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Rådene og informasjonen gjelder tiltak på alt fra yttertak og vegger, til dører, vinduer, kjellere og loft. Også hagen er viktig å klimatilpasse slik at nedbøren trenger ned i bakken eller renner vekk fra huset, og ikke inn i kjellere eller over til naboen.

– Det er mange enkle tiltak folk kan gjøre selv. Gjennom kampanjen ønsker vi å gi en starthjelp til å komme i gang, samtidig som vi får fram at klimaendringene vil påvirke oss alle i hverdagen, sier Hambro.

Er det behov for mer omfattende tiltak og utbedringer bør dette overlates til fagfolk. Byggmesterforbundet støtter kampanjen og håper flere vil bruke fagfolk for å sikre huset sitt framover. Våre medlemmer kan både gi råd og utføre jobben. Du finner alle medlemmene her. 

 

Klimasjekk fra to statsråder 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på lanseringen av kampanjen i dag. Godt veiledet av fagkonsulent Nils Jørgen Brodin i Byggmesterforbundet, og prosjektleder Tor Jørgen Askim i Norske Anleggsgartnere, var statsrådene med på en befaring i et hus i Oslo for å se hvordan folk kan ta en enkel klimasjekk av huset og hagen.

alt 
 Byggmesterforbundets fagkonsulent Nils Jørgen Brodin gir statsrådene gode råd om hva som bør sjekkes.

– Klimaendringene er her allerede, blant annet med mer og kraftigere regn. Denne utviklingen fortsetter selv om verden lykkes med å begrense oppvarmingen til godt under to grader. Alle har ansvar for å tilpasse seg klimaendringene. Som huseier må du passe på din egen eiendom, og kampanjen Sjekkhuset.no er en nyttig starthjelp for å komme i gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.


Mange hus med råterisiko

Framover blir det enda varmere, våtere og fuktigere. Styrtregnet blir kraftigere og skjer oftere. Flommønsteret endrer seg. Snøen som faller om vinteren, vil bli våtere og mer kommer som regn i lavlandet. Klimaendringene kommer til å gi mer nedbør i alle årstider, men det vil være store geografiske forskjeller. Enkelte steder vil det blir mindre nedbør, mens i mesteparten av landet blir det mer.  Dette er hovedkonklusjonen i rapporten Klima i Norge 2100, som er utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet. 


Vannet er den største utfordringen for huseiere. Det kan ta nye veier og trenge inn i kjellere. Fuktigere klima øker faren for råteskader. I dag har omtrent 615 000 bygninger høy risiko for råteskader, et tall som øker til 2,4 millioner innen 2100. Allerede i dag utgjør råteskader omtrent 75 % av alle bygningsskader. Fukt kan også gi muggsoppskader som kan forårsake alvorlige helseproblemer.


alt alt

Viktig med terrengfall fra grunnmur, og rens av takrenna for at ikke vann skal komme på avveie og inn i huset. 

 

Slik kan klimaendringene skade huset ditt

Regn: Gir størst påkjenning på huset. Regn og overflatevann trenger inn i tak, yttervegger, kjellere og mellom vinduer.  Tette overflater ute som ikke gir vannet muligheter til å trenge ned i bakken, eller feil helning på beplantning og overflatene, kan føre til av vannet renner inn i huset.

Vinternedbør:  Om vinteren har bakken dårligere dreneringsevne på grunn av frost. Med mer regn om vinteren vil vannet ta andre veier enn ned i bakken. I tillegg kan is og snø demme opp for vinterregn. Dette kan føre til at store mengder vann plutselig føres til utsatte steder som din egen bolig. I tillegg kan temperatursvingninger om vinteren øke faren for frostsprengning og fuktskader.

Snø: Våtere snø er tyngre enn tørr snø, og blir det for tungt, kan hustakene kollapse.


Sjekk kampanjens nettside og Facebookside. På nettsiden kan du også laste ned en sjekkliste som gjør at du blir påminnet om vedlikeholdsoppgaver direkte i din kalender. 

 

 

 

 

 

Publisert: 13.09.16