Endringer i Byggherreforskriften utsettes

Den nye byggherreforskriften med blant annet krav om elektronisk føring av oversiktslister utsettes nå på ubestemt tid.

Endringer i byggherreforskriften skulle etter planen innføres fra 1. juli 2016. Endringene innebar blant annet krav om at oversiktslisten etter byggherreforskriften § 15 skal føres elektronisk og at hele fødselsnummeret eller D-nummeret til alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen skulle oppføres i oversiktslisten.

- Endringene i byggherreforskriften er utsatt inntil videre, bekrefter avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna i Arbeids- og sosialdepartementet overfor Byggeindustrien. Det vil si at innføringen av de nye reglene ikke skjer med det første.

- Næringen har bedt om mer tid og derfor bli ikrafttreden nå utsatt, legger Ytre-Arna til.

 

Audun Lågøyr i BNL mener dette vil spare byggenæringen for mye byråkrati og store kostnader.

- Dette var et forslag som i liten grad var gjennomtenkt, spesielt med tanke på en rekke mindre prosjekter og virksomheter som ville fått krav om føring av elektroniske oversiktslister, sier han.

Bakgrunnen og den uttalte hensikten med endringene var å motvirke misbruk av HMS-kort, at oversiktslistene skal vise rett identitet for den som faktisk utfører arbeid, og effektivisere byggherrens kontroll og Arbeidstilsynets tilsyn. Lågøyr sier at BNL umiddelbart etter sommerferien vil sette seg ned og utarbeide er forslag til endringer som skal peke på gode løsninger og likevel ta hensyn til departementet syn i saken, som da omhandler å ha kontroll over hvem som er inne på byggeplass.

Se nettsak hos BNL

 

 

Publisert: 30.06.16