Endring i fallforhold i TEK17

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har senket terskelhøyden fra topp flis til overkant membran ved terskel fra 25 mm til 15 mm. 

alt

Etter et massivt press fra bransjene har Dibk endret kravet til terskel på bad med tilnærmet flatt gulv. Dette betyr at det fra og med 15. januar 2018 gjelder en endring i veilederen til TEK17 §13-15 2. ledd bokstav c.

Den preaksepterte ytelsen knyttet til sikring mot lekkasjevann, sa tidligere at gulv på våtrom skulle avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm på alle sider - også mot døråpning. I den oppdaterte preaksepterte ytelsen gjøres det nå unntak for oppkanten mot døråpning. Denne må nå være minst 15 mm over ferdig gulv. Endringen gjelder for våtrom der fallet på gulvet er mindre enn 1:100.

Den nye veiledningsteksten til TEK17 § 13-15  finner du her.

 

Publisert: 26.01.18