Revidert eksempelsamling - Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er nå ute med en revidert versjon av sin Eksempelsamling om bruk av byggereglene ved arbeider på eksisterende byggverk. 

alt

Samlingen er revidert og utvidet med ett eksempel for større bygg og ett eksempel for bevaringsverdige bygg. I tillegg er forenklinger i SAK10 og TEK10 innarbeidet.

Målet med eksempelsamlingen er å bidra til en enhetlig praksis i kommunene vedrørende spørsmål om tiltak på  eksisterende byggverk, og hvilke tekniske krav som kommer til anvendelse. Samlingen skal også være til hjelp for tiltakshaver i forhold til en søknad om fravik.

NKF håper Eksempelsamlingen blir et nyttig verktøy, og en hjelp i behandlingen av byggereglene ved arbeider på eksisterende byggverk.


LAST NED: Revidert Eksempelsamling 2016


I revisjonsgruppen som ble etablert høsten 2015 har blant annet Byggmesterforbundets fagkonsulent Jens Morten Søreide deltatt. 

Gruppens sammensetning:

  • Ketil Moe, Arkitektbedriftene
  • Jens Morten Søreide, Byggmesterforbundet
  • Per Christian Nordal, Huseiernes Landsforbund
  • Per Arne Horne, Oslo kommune
  • Elling Bollestad, Ringsaker kommune
  • Rose Byrkjeland, DiBK
  • Marte Boro, Riksantikvaren
  • Siw Sylvia Rasmussen, Brann- og ByggConsulting AS
  • Bjørg K Langnes, eget foretak , fagredaktør
  • Aslaug Koksvik, NKF, prosjektleder

 

 

Publisert: 28.10.16