Vi støtter eget VG2 for Tømrerfaget

Tomrerlarlinger-vatrer.gif

Vg2 Byggteknikk, som tidligere har vært felles mellom tømrer-, betong-, murer- og stillasbyggerfaget, er nå foreslått som eget Vg2 Tømrer. Dette støtter BNL i sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet.


Diskusjoner mellom fageierne av tømrerfaget

På fristen 4. september ga BNL sitt høringssvar på endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen. I forkant av dette har de berørte bransjene, fageierne og de faglige rådene hatt lange prosesser med utredning av hva de ønsker for sine fag i fremtiden. Som kjent er Byggmesterforbundet en av fire fageiere av tømrerfaget. De andre er Fellesforbundet, EBA og Boligprodusentenes forening.

Allerede i november 2011 sendte Byggmesterforbundet ut pressemeldingen "Byggmesterforbundet krever en radikal omlegging av tømrerutdanningen", og har siden jobbet målrettet for å få til vekslingsforsøk rundt i landet. Selv om modellen har vært en stor suksess enkelte plasser, ser vi at utviklingen videre med å få i gang flere forsøk dessverre går tregere enn først antatt.


Kompromiss

I forhandlingene med de andre fageierne for tømrerfaget, kom det frem at de er positive til Vekslingsmodellen, men ikke nødvendigvis det første året (Vg1). 

Kompromisset ble derfor at:

  • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk videreføres i den formen det er i dag, men med muligheter for veksling dersom dette er ønskelig i et område.
  • Vg2 Byggteknikk, som tidligere har vært felles mellom tømrer-, betong-, murer- og stillasbyggerfaget, er nå foreslått som eget Vg2 Tømrer. Dette støttes i BNLs høringssvar.


Hva med vekslingsmodellen?

Kunnskapsdepartementets/Utdanningsdirektoratets  høring på tilbudsstrukturen har ikke omfattet Vekslingsmodellen. Dette mener Byggmesterforbundet og BNL er svært beklagelig, og har derfor skrevet inn en betydelig mengde informasjon om modellen i høringssvaret, under overskriften "Veksling i fagutdanning".

BNLs Høringssvar - Endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen
 

Et steg i riktig retning

Byggmesterforbundet anser kompromisset om et eget Vg2 som et stort skritt i riktig retning for en bedre fagutdanning i tømrerfaget. Dette innebærer både tidligere fordypning og dermed flere fagtimer, i tillegg til at flere lærlinger kommer tidligere ut i bedrift. Alt i alt er dette positivt for tømrerfaget, lærlingene, bedriftene og markedet. 

 

 

Publisert: 13.09.17