Dokumentasjonskrav mot NS3600 – fremdeles behov for kurs?

\arenarom.nho.no@SSL\DavWWWRoot\rom\byggmesterforbundet\Medie bibliotek 2\Nettsider\Hustakst.jpg

Etter mye medieomtale om NS 3600 den siste tiden er det nå klart at både meglerbransjen og takstbransjen vil jobbe videre for at boligsalgsrapport med tilstandsanalyse etter NS3600, blir standard ved boligsalg etter 01.01.2015. Stoffet som gjennomgås på vårt kurs "Dokumentasjonskrav mot NS3600" vil fremdeles være aktuelt selv om ikke tilstandsanalyse skal foretas ved absolutt alle boligsalg. Velkommen på kurs!


Etter avtale mellom fagorganisasjonene for eiendomsmeglerne og takstorganisasjonene skulle det fra 01.01.2015 innføres boligsalgsrapport basert på NS 3600 "tilstandsanalyse ved omsetning av bolig" ved alle boligsalg. Det har i to år blitt jobbet med å utvikle rapportverktøy samt utdanne takstingeniører etter den nye standarden. Det har vært en del forskjellige pressemeldinger om saken i høst og den 02.12.2014 informerte Eiendom Norge at de trekker seg fra avtalen. Ved å trekke seg fra avtalen har Eiendom Norge skapt en uklar situasjon med mange ubesvarte spørsmål.  Det er riktig at rapporten ikke blir obligatorisk da dette krever hjemmel i lov, men både eiendomsmeglere, takstbransjen og forbrukermyndigheter stiller seg bak boligsalgsrapporten og vil jobbe videre for at den blir standard ved boligsalg fra 01.01.2015.


Slik det ser ut nå vil ikke tilstandsanalysen bli utført ved alle boligsalg, men det vil bli foretatt en behovsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen vil blant annet bli gjort av takstmann ved befaring. Der det er tvil om tilstanden på salgsobjektet vil takstmannen gi råd om at boligsalgsrapporten benyttes for å redusere faren for tvist med kjøper. Mye tyder på at forsikringsselskapene som selger eierskifteforsikringer også vil kreve en tilstandsanalyse hvis det er tvil om tilstanden til objektet. Dette betyr at boligselgere som kan dokumentere faglig utførelse i mindre grad trenger å bekoste tilstandsanalyse ved salg.


I vårt kurs "Dokumentasjon mot NS3600" tar vi for oss hvordan man kan dokumentere utførelsen på en god måte. Denne dokumentasjonen vil altså fremdeles være aktuell enten i en tilstandsanalyse eller i en vurdering om det skal foretas en tilstandsanalyse. I kurset gjennomgår vi dokumentasjonskravene i TEK10 samt metoder for å strukturere dokumentasjonen. Det å kunne dokumentere etter kravene i TEK10 er også spesielt viktig for de som påtar seg prosjekteringsanvar.

Videre gjennomgås hvilke bygningsdeler hvor dokumentasjon av utførelsen etterspørres i NS 3600. Kurset tar også for seg dokumentasjon og systemer for forvaltning drift og vedlikehold (FDV). I og med at dokumentasjon av utførelsen er dokumenter som kunden har behov for ved forvaltning av boligen (kjøp og salg) vil dette kunne struktureres som en del av FDV dokumentene.

Stoffet som gjennomgås i kurset er altså fremdeles aktuelt selv om ikke tilstandsanalyse skal foretas ved absolutt alle boligsalg.

 

Velkommen på kurs!

 

Publisert: 22.12.14


 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mer om kurset:

Dokumentasjonskrav mot NS 3600