Digital kurshøst i Byggmesterforbundet

- Det har vært viktig for oss å kunne opprettholde tilbudet om faglige kurs og er fornøyde med at vi nå har et digitalt kurstilbud på plass, sier daglig leder Frank Ivar Andersen.  

alt

Byggmesterforbundet har etter sommerferien jobbet med å legge til rette for at de fleste av kursene i Byggmesterskolens kursportefølje kan gjennomføres som digitale kurs. Løsningen man har landet på er at kursene vil bli avholdt som nettmøter på TEAMS, med undervisning av foreleser.

Det er laget en egen kurskatalog for det digitale kurstilbudet med oversikt over kursinnhold og priser.

Kursdeltakerne kan enkelt logge seg på via pc og følge kursene fra egen kontorpult, eller der det passer for den enkelte. Underveis i kurset er det anledning til å sende inn spørsmål på møtechat og det vil bli åpnet for diskusjoner mellom deltakerne.   

De digitale kursene vil ha et lavere kostnadsnivå enn ordinære kurs. Kursinnholdet er imidlertid det samme. Kursdeltakerne vil i tillegg spare både tid og kostnader på reise og opphold.

Ordinære dagskurs gjennomføres på TEAMS over 2 dager med 3 timers undervisning per dag. Ordinære 2 dagers kurs vil gå over 4 dager med 3 timers undervisning per dag.

I tillegg er det under utvikling et kurs i "Bygging med massivtre" som vil bli et rent nettkurs i kursportalen Munio.

Det første kurset på TEAMS vil bli gjennomført 15.-16. september, med tema Fuktmekanikk og fuktkontroll. Flere kurs og datoer er lagt ut og er åpne for påmelding, på www.byggmesterskolen.no

alt

Allerede i mai ble det gjennomført et pilotkurs på TEAMS,  i Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV), med fagkonsulent Nils Jørgen Brodin som foreleser. 

alt

Digitalt kurs i Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV)

alt

 

Publisert: 27.08.20