DiBKs kompetanseslipp er en skandale

Byggmesterforbundet og Byggenæringens Landsforening reagerer sterkt på DiBKs siste utspill om sentral godkjenning.

alt

Frislipp i den sentrale godkjenningen skaper storm. – Det er en skandale og går helt i motsatt retning av alt myndighetene sier om kompetanse og kvalitet, kommenterer Daglig leder i Byggmesterforbundet Frank Ivar Andersen og adm. dir. i BNL, Jon Sandnes, til fagbladet Byggmesteren, da de begge deltok på Byggmesterforbundet Bergen sin jubileumskonferanse lørdag 4. nov. (Foto: Per Bjørn Lotherington).

DiBK endrer sin fortolkning av kompetansekravene

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendte sist fredag ut en pressemelding om at foretak med faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå nå kan få sentral godkjenning som utførende uten å ha egne ansatte med fag-, svenne- eller mesterbrev. 

– Etter en gjennomgang er vi kommet frem til at vår fortolkning av byggesaksforskriftens krav til kvalifikasjoner og gjennomføringsevne har vært for streng på noen punkter, og vi har derfor endret vår praksis, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.  Lie er overbevist om at dette ikke vil få betydning for kvaliteten i nye bygg fordi det er den faglige ledelsen i foretakene som har ansvaret for at nødvendig kompetanse faktisk brukes i tiltaket. Dette er avgjørende for foretakets evne til å gjennomføre byggetiltak i samsvar med regelverket, uttaler han i en e-post til Byggmesteren 7. nov.

Byggmesterforbundet og BNL er samstemte i sin kritikk

– Det DiBK åpner for, er en helomvending i forhold til alt snakket om lærlinger, kompetanse og kvalitet, sier Andersen. På twitter har han spurt kommunalminster Jan Tore Sanner om han stiller seg bak dette, men har ikke fått noe svar.

Administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes er enig: – Arbeidsminister Anniken Hauglie har tidligere sagt at det er krig med de useriøse i næringen, men de rigger seg ikke til den krigen. De har ikke noe våpen å bruke når de gjør en sånn vending, kommenterte han til Byggmesteren. 

– Vi har vært for snille med myndighetene, nå må de få klar beskjed om at dette ikke holder, sa Sandnes. Han samler bransjeforeningene i BNL til møte mandag for å drøfte reaksjoner, og regner med at BNLs styre vil behandle saken i et planlagt styremøte om ei uke.

Kompetansbehovet i vanry

Saken har utløst en føljetong av artikler i Byggmesteren. Blant annet et intervju med Frank Ivar Andersen som uttaler: 
- DiBKs nye tolkning er langt mer enn en justering. Når det nå er besluttet at foretak som blir godkjent sentralt for utførelse, ikke trenger å ha egne ansatte med utdanning og praksis knyttet til dette, setter myndighetene hele forståelsen av kompetansebehovet for bygningsarbeid i vanry. Det er forståelig at reaksjonene er sterke, kritikken mot frivillig sentral godkjenningsordning ytterligere styrket, og mistilliten til DiBk stor.


Les alle artiklene her:

Byggmesteren 9. nov : DiBKs tolkning utfordrer seriøsiteten mener BNL (intervju med BNL-sjef Jon Sandnes)

Byggmesteren 8. nov: Byggmesterforbundet: DiBK skuffer (intervju med Frank Ivar Andersen)

Byggmesteren 7. nov: DiBK varsler endringer i kvalifikasjonskravene (intervju med DiBK-direktør Morten Lie som forklarer bakgrunnen for endringene)

Byggmesteren 4. nov: DiBKs kompetanseslipp skaper storm  (intervju med Frank Ivar Andersen og Jon Sandnes)

Byggmesteren 3. nov: Sentral godkjenning: Ikke krav om egne ansatte med fagbrev


Les også pressemeldingen fra DiBK fredag 3. nov:  Praksis for saksbehandling av sentral godkjenning justeres