Byggmesterforbundet trer ut av Boligtvistnemnda

Byggmesterforbundet har siden 2000, sammen med Boligprodusentenes Forening, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Forbrukerrådet stått bak det frivillige klageorganet Boligtvistnemnda. Byggmesterforbundet trer nå ut av ordningen med virking fra 1. juli. 

Nemndas formål har vært å gi forbrukerkunden tilbud om rimelig, rettferdig og hurtige tvisteløsninger i saker tilknyttet oppføring og kjøp av ny bolig. Behandling i nemnda forutsetter at den profesjonelle part er medlem i en av de tilsluttede bransjeforeningene.


I 2016 kom det inn flere klager på ordningen fra medlemsbedrifter. Dette utløste behov for en avklaring av medlemsbedriftenes behov for klageordningen. Ordningens omfang knyttet til antall saker er beskjeden, og kostnadene for Byggmesterforbundet og våre medlemsbedrifter er betydelige. Etter en grundig behandling av spørsmålet, hvor bl.a. spørsmålet var oppe til behandling under vår formannskonferanse i november, har Byggmesterforbundets styre besluttet å tre ut av samarbeidet. Uavhengig av diskusjonene i Byggmesterforbundet, har også Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg - EBA kommet til at de ikke lenger finner det tjenlig å være tilsluttet klageordningen.

En prosess for uttreden har startet opp. Ikke alle detaljer er avklart, men det er bestemt at inntak av saker fra medlemsbedriftene i de to utmeldte organisasjoner stoppes 1. juli. Alle registrerte saker før den tid ferdigbehandles av nemnda.


For bedrifter tilsluttet Byggmesterforbundet er det viktig at alle, med øyeblikkelig virkning, ved inngåelse av nye kontrakter ikke lenger krysser av på avtaleblankettene at eventuell tvist kan behandles i Boligtvistnemnda.


Utover ovennevnte minner vi medlemsbedrifter om at Byggmesterforbundet, gjennom egen juridisk avdeling yter betydelig medlemsservice og bistand i saker innenfor boligsektoren. Dette i forhold til rådgivning, men også bistand i tvistesaker.

 

 

Publisert: 21.03.17