Byggmesterforbundet krever vekslingsmodell som hovedløp innført for yrkesfagene

Pressemelding 27. mai 2016 - Det går for sakte med å sette i gang vekslingsmodellen innenfor yrkesfagutdanningen mener Byggmesterforbundet, til tross for at man i 2013 fikk gjennomslag for modellen i stortingsmeldingen "På rett vei". Som en påminnelse fikk AP-leder Jonas Gahr Støre overrakt et konkret forslag for vekslingsmodellen, i glass og ramme, under Byggmesterforbundets landsmøte fredag 27. mai.

alt

Gahr Støre var på plass på landsmøtet for å holde et foredrag om akkurat yrkesfagarbeiderens betydning og hvilke grep som må til for å utdanne flere yrkesfagarbeidere.


Byggmesterforbundet har i flere år tatt til orde og kjempet for at utdanning i videregående skole må over på en mer naturlig veksling mellom teori og praksis enn dagens utdanningsmodell med 2 år i skole og 2 år i praksis. Hovedprinsippet i vekslingsmodellen er at det veksles mellom teori og praksis, allerede fra første år i utdanningen og videre under hele utdanningsløpet på 4 år. Det er denne modellen som bør være hovedløpet for tømrerfaget og andre yrkesfag, mener Byggmesterforbundet.


Det er satt i gang forsøk med vekslingsmodell noen steder i landet, med svært gode erfaringer. Tilbakemeldingene er blant annet at elevene er mer konsentrerte og motiverte, både i skoletimene og ute i praksis. Elevene får en bedre utdanning, frafallet reduseres kraftig og arbeidslivet får mer kvalifisert utdannede fagarbeidere. Med ønske om at flere skal gå i gang og tilby vekslingsmodellen har Byggmesterforbundet nå tatt skjeen i egen hånd og utarbeidet en mal for hvordan utdanningsløpet bør legges opp. Denne er sendt ut til alle utdanningsinstitusjoner i landet med lærlinger eller elever i tømrerfaget. Samtidig er selve modellen slik at denne også enkelt kan tilpasses mange andre yrkesfag.


I vekslingsmodellen legges det opp til tett samarbeid mellom skole og opplæringskontor/bedrift gjennom hele opplæringsløpet for å skape god og sammenhengende opplæring for elevene. Fellesfagene yrkesrettes og programfagene praksisrettes. Dette mener Byggmesterforbundet er oppskriften for å få gode fagarbeidere også i fremtiden.

 

Kontaktperson:

Daglig leder Frank Ivar Andersen: 91 89 38 00


Vedlegg:

Skisse/mal vekslingsmodellen

Fakta om vekslingsmodellen – sendt ut til landets utdanningsinstitusjoner