Byggmesterforbundet har ingen tilknytning til Byggmestrenes Takseringsforbund

Pressemelding 23. okt. 2014:

Med henvisning til at Byggmesterforbundet for tiden mottar en rekke henvendelser omByggmestrenes Takseringsforbund finner vi det nødvendig å avkrefte at denne virksomheten har noen tilknytning til Byggmesterforbundet.

Byggmesterforbundet ble for ca. 2 år siden kontaktet av aktører som ønsket å etablere et samarbeide som følge av den nye boligtilstandsrapporten NS 3600.


Utfallet av samtalene ble at Byggmesterforbundet ikke ønsket å gå inn i dette da vi opplever at takseringsinteressene og kompetanse i forhold til ny boligtilstandsrapport ivaretas av de allerede godt etablerte takseringsforeningene.
 

Byggmesterforbundets engasjement i forhold til kravene i ny boligtilstandsrapport NS 3600 er å tilby kurs for utførende byggmestere og entreprenører på de nye dokumentasjonskravene. Innføring av standarden medfører et utvidet krav til dokumenter for FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) ved nybygg og renovering av bygg.


Mer informasjon om kursene finner du her

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 23.10.14

Kontaktperson

FIA-sh-h-n-DS.jpg

Frank Ivar Andersen

T: 91 89 38 00