Åsmund Østvold ny styreleder i Byggmesterforbundet

\arenarom.nho.no@SSL\DavWWWRoot\rom\byggmesterforbundet\Medie bibliotek 2\Landsmøter og formannskonferanser\2014 05 25 Landsmøte Kragerø\Bilder til pressemelding\Andersen, Østvold, Skog.JPG

På Byggmesterforbundets Landsmøte i Kragerø i helgen, ble Åsmund Østvold enstemmig valgt til ny styreleder. Østvold har vært styremedlem i forbundet i fire år og har tidligere vært styremedlem og leder i Byggmesterforbundet Oslo og i Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo. Han er også medlem i prøvenemnda for tømrerfaget i Akershus.

Østvold kommer fra Lillestrøm og sammen med Frode Furuli driver han Beto-Bygg AS i Oslo. Bedriften er tilsluttet Mesterhus-kjeden, og i tillegg omfatter virksomheten blant annet rehabilitering og ombygging av bygårder/kontorlokaler for større eiendomsselskaper.


- Åsmund Østvold har markert seg med sterke næringspolitiske synspunkter, han framstår som en seriøs representant for næringen og er god til å argumentere for synspunktene sine, sa valgkomiteens leder Eskil Ørdal.


Østvold overtar formannskjedet etter Kjell Skog,Tromsø som har hatt vervet de siste 4 år. Dette er vedtektsfestet maksimal funksjonstid som styreleder, mens maksimal tid i styret er totalt 8 år. Skog fortsetter dersom som vanlig styremedlem, for en 2 års- periode.

Det ble ingen endringer i styret forøvrig. Det nye styret i Byggmesterforbundet har dermed følgende sammensetning:

Styreleder:
Åsmund Østvold, Oslo

Nestleder:
Ulf Larsen, Moss

Styremedlemmer:
Harald Grayston, Rogaland
Roy Skorstad, Trondheim
Bjørn Rune Markhus, BergenS
Kjell Skog, Tromsø

Varamedlem:
Rolf Eilerås, Tønsberg

 

 

Publisert: 17.06.14