Arbeidstilsynets fokus i 2020

Bilde02 - Arbeid i høyden - Arbeidstilsynet.jpg

I 2019 gjennomførte Arbeidstilsynet totalt 12 000 tilsyn, i alle bransjer. I Bygg og anlegg var det 3300 forebyggende tilsyn. I tillegg kommer tilsyn/oppfølging av arbeidsulykker og tilsyn ved A-krim (tilsyn sammen med andre etater, skatt, politi, med flere).  

Fokusområder ved tilsynene har vært:

 • Byggherrer (hvordan ivaretar byggherren kravene i byggherreforskriften)
 • Byggeplasser
 • Arbeid i høyden (står for halvparten av alle tilsyn i bygg og anlegg)
 • Anleggsområder
 • Graving
 • Elementmontasje
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Trafikkdirigering
 • Bemanningsforetak
 • Ergonomi og vibrasjon
 • Systematisk HMS-arbeid

I året som har gått har Arbeidstilsynet i økende grad benyttet sin rett til stansing av arbeid og ileggelse av overtredelsesgebyr ved brudd på bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. Farlig arbeid i høyden og manglende HMS-kort er den vanligste årsaken til overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet.


Overtredelsesgebyr (OTG) de siste 6 årene i bygg og anlegg:

alt

Eksempler på gebyrer som er gitt:

 • Inntil 1 million kr. for manglende sikring mot fall fra høyde og mangler i internkontroll 
 • Inntil 75 000 kr. for manglende HMS-kort og sikring av arbeidssted høyere enn 2 meter
 • Inntil 100 000 kr. for mangelfull forankring av stillas, sikring av åpning mellom stillasgulv og vegg og for dårlig vern mot bevegelige deler på arbeidsutstyr (maskin)


Økt fokus på systematisk HMS-arbeid

Arbeidstilsynet vil videreføre å prioritere tilsyn med bygg- og anleggsplasser. Fokusområdene som arbeid i høyden og sager vil fortsette som før. I en av sine pressemeldinger sier Arbeidstilsynet at mange feil på byggeplassene skyldes: 

 • arbeidsledelsen på byggeplassen
 • organisering av byggeplassen
 • mangel på kompetente arbeidstakere


Arbeidstilsynet vil derfor i 2020 også ha spesielt fokus på "systematisk HMS arbeid". Det er særdeles viktig at bedriftens systematikk rundt HMS skjerpes slik at byggmesteren har alt på plass når Arbeidstilsynet kommer.

Mer om dette temaet, - "Arbeidstilsynets fokusområder/Bruk av forelegg og økt fokus på systematisk HMS arbeid" er et av foredragene Byggmesterforbundet tilbyr å holde på lokale medlemsmøter.