Anne Marit Stork ansatt som regionleder i Nord

For å styrke interessene til medlemsbedriftene og tømrerfaget i Nord-Norge har Byggmesterforbundet ansatt Anne Marit Stork i stillingen som regionleder. 

Region Nord omfatter alle de tre nordligste fylkene med tilhørende lokalforeninger i Helgeland, Salten og Troms. Som regionleder vil Anne Marit gi medlemsservice og bistand til medlemsbedriftene, drive medlemsverving, ivareta bedriftenes lokale rammebetingelser og være en kontakt- og samarbeidspartner inn mot lokalt myndighetsapparat og andre aktører og organisasjoner i byggenæringen. 
 

altAnne Marit Stork er utdannet bygningsingeniør fra Narvik og har tidligere jobberfaring fra teknisk avdeling i 4 kommuner, som rådgiver/saksbehandler i Husbanken og fra salg og prosjektledelse i Snekkerkompaniet AS.

Anne Marit har siden 2015 vært ansatt i Byggenæringens Servicekontor Nord-Norge, - et samarbeid mellom Byggmesterforbundet Region Nord og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg avd. Hålogaland. Her hadde hun blant annet administrativt ansvar for Byggmesterforbundet Salten. Hun er derfor godt kjent med vår organisasjon og medlemmene i Nordland, og vil nå som en av sine første oppgaver også gjøre seg bedre kjent med medlemmene i Troms og Finnmark som hun nå får ansvar for.

Anne Marit er allerede i gang i den nye stillingen, og har kontor i fellesskap med NHO Nordland i Bodø. 

Kontaktinfo:
Anne Marit Stork
PB 343, 8001 BODØ
Tlf. 95 11 33 71
ams@byggmesterforbundet.no

 

Publisert: 08.03.18

Byggmesterforbundet er en bransjeforening for bygg og tømrermestere. Byggmesterforbundet har i dag ca. 1150 medlemmer, og er tilsluttet NHO gjennom Byggenæringens Landsforening (BNL). Etablering av regionstillinger er et ledd i Byggmesterforbundets nye strategi, med formål å videreutvikle organisasjonen og styrke det lokale foreningsarbeidet. I Byggmesterforbundet Region Nord inngår lokalforeningene Helgeland, Salten og Troms.