Byggmestere kurses i bruk av tømrertariffen

Fokus på produktivitet og bruk av prestasjonslønnssystemer er økende. Byggmesterforbundet har derfor tilbudt sine tariffbundne medlemsbedrifter gratis kurs i bruk av akkordlønnssystem. I alt 17 kursdeltakere er samlet på Stiklestad Nasjonale Kultursenter 27.-28. august. 

Tømrertariff, akkordtariff, tariffkurs

Bildet: De 17 deltakerne på første kursdag, mandag 27. august. 

Deltakerne på kurset er bedriftsledere og prosjektledere i tariffbundne bedrifter som bruker, eller vurdere å bruke, tariffbaserte akkorder. Temaene som gjennomgås er akkordtariffens oppbygging og måleregler, oppmåling, akkordavtaler og hvordan lese og kontrollere et målebrev.​​​​​​ Kurset går over to dager med oppstart til lunsj i går, og avsluttes i ettermiddag, - tirsdag 28. august.

Alf Herdlevær er engasjert som hovedforeleser på kurset. Herdlevær er utdannet forskalingssnekker og har lang erfaring i måling av akkorder for entreprenører. Han driver i dag firmaet Alf Herdelvær Byggkonsulent.

Kurs i tømrertariffen - foreleser Alf Herdlevær

Bildet: Alf Herdlevær, hovedforeleser på tariffkurset.

Hva er akkordtariffen

Akkord er et prestasjonslønnssystem som brukes i bygg- og anleggsfagene. Et velfungerende akkordlønnssystem kan både øke produktiviteten for bedriften og bidra til høyere lønn for arbeidstakerne. Akkordarbeid er regulert i tariffavtale. Det er utviklet landsomfattende akkordtariffer i de fleste fag innenfor bygg. Akkordtariffen forvaltes og vedlikeholdes av bransjen. Akkordtariffen for tømrerfaget, med tilhørende "Tidbok" faller inn under Fellesoverenskomsten for byggfag

Kurs i tømrertariffen - på Stiklestad

En pust i bakken for kursdeltakerne i flotte lokaler på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Kurs i tømrertariffen - på Stiklestad

Stiklestad Nasjonale Kultursenter.