Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll gjelder for de fleste søknadspliktige tiltak, i alle tiltaksklasser. Dette kurset passer både for de som vil starte med kontrollvirksomhet og for de som blir kontrollert.

Kontrollen skal utføres av foretak som er uavhengige fra prosjekterende og utførende foretak.

Byggmesterforbundet ser det som viktig at den uavhengige kontrollen utføres av bransjen selv. Ut fra det har vi laget et kurs for de som må forholde seg til uavhengig kontroll. Kurset vil gi en gjennomgang av regelverket for alle som skal utøve kontroll og de som skal kontrolleres, i samtlige tiltaksklasser.

Målgruppe

De som skal utøve uavhengig kontroll. I tillegg alle som skal kontrolleres.

Målsetting

Gi kursdeltakeren en bred innføring i hvilke krav og regler som gjelder for uavhengig kontroll, kravene til dokumentasjon og ansvar.

Varighet: En dag.

 

Kursdato:

Innhold

 • Obligatorisk krav om uavhengig kontroll.
 • Krav om uavhengig kontroll etter kommunens vurdering.
 • Krav til rutiner og kvalitetssikring.
 • Kompetansekrav.
 • Krav til uavhengighet.
 • Hvilket ansvar påtar man seg som ansvarlig kontrollerende.
 • Godkjenningsområder.
 • Gjennomføringen av uavhengig kontroll.
 • Sluttkontroll.

Kursavgift

 • Medlem i Byggmesterforbundet/BNL: kr. 3.300,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.100,-
 • Ikke medlem: kr. 4.400,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.100,-
 • Kommunale sakbehandlere og tilsynsansvarlige: kr. 2.600,-
   

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Åsmund Herfoss telefon 90125199, aah@byggmesterforbundet.no