Stillasbygging etter nyeste forskrift

Gjeldende forskrift om utførelse av arbeid stiller krav til dokumentert teoretisk og praktisk opplæring og risikovurdering av arbeid på stillas. Kravene gjelder alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv).

Forskriftene krever opplæring for ulike stillashøyder:

 • 2 - 5 meter: 7,5 t teori og 7,5 t praksis.
 • 5 - 9 meter: 15 t teori og 15 t praksis.

  NB! Ny forskrift har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si det er ikke krav om ny opplæring for de som har tatt stillaskurs (over 5 meter) tidligere.

Byggmesterskolen tilbyr et 7,5 timers kurs som tar for seg den teoretiske sikkerhetsopplæringen på bygging av stillas opp til øverste stillasgulv på 9 meter.

Bedriftens oppfølging
De resterende 7,5 timene teoretisk opplæring (ved stillashøyde 5-9 m),som omhandler bruk av eget stillassystem, utføres av egen bedrift. Dette kan gjøres på to måter:

Bedriften selv gir opplæring i eget stillassystem.
Leverandør gir opplæring i innkjøpt stillassystem.

Den praktiske opplæringen på 15 timer legges til egen bedrift under tilsyn av "kvalifisert person". "Kvalifisert person" er den som har opplæring i den aktuelle høydeklassen eller høyere klasse.

Opplæringsplan blir ettersendt til firmaer som deltar på kurset.

Målgruppe
Alle i bedriften som skal bygge, demontere eller kontrollere stillas på 2-9 meter.

Brukere av stillas
Alle som bruker stillas skal ha dokumentert teoretisk opplæring. Opplæring kan gis i bedrift, eller ved å gå kurs. Bruk av stillas er dekket i dette kurset. I tillegg får man opplæring i bygging av stillas. Dette er ikke et krav for stillasbruker, men vil være en fordel da det øker forståelsen av hva som skjer hvis man endrer på stilaset, flytter på veggfester, eller lignende.

Målsetting
Kursdeltakerne skal få:

 • Generell opplæring i bygging av stillas opp til 9 meter.
 • Sikker bruk av stillas opp til 9 meter.
 • Kontroll av stillas opp til 9 meter.

 Varighet: En dag

 

 

Kursdato:

Innhold

 • Forskriftskravene.
 • Sikkerhetskravene.
 • Bygging og demontering av stillas.
 • Bruk av stillas.
 • Kontroll av stillas.
 • Kontroll av stillasmateriell.
 • Dokumentasjon.


Kompetansebevis

Deltakere får et kompetansebevis med to underskriftslinjer:
1. Sikkerhetsopplæring: ferdig utfylt fra Byggmesterforbundet
2. Teoretisk og praktisk opplæring i eget stillassystem:
    fylles ut av bedriften (daglig leder/"kvalifisert person
 

Kursavgift

 • Medlem i Byggmesterforbundet/BNL: kr. 3.200,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.000,-
 • Ikke medlem: kr. 4.300,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.000,-
   

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Åsmund Herfoss telefon 90125199, aah@byggmesterforbundet.no

Oppdateringer kursmateriell:
11.03.2016 Regneark på minnepinne:  Fasadestillas - forenklet beregning for sikring mot vindkrefter