Kontrakt mellom byggmester og proffkunde

En rekke av tvistene i entrepriseretten oppstår i forbindelse med sluttoppgjøret. Hva kan bedriften gjøre for å unngå dette? Har din bedrift god nok kjennskap til NS 8406 - Forenklet norsk bygge-og anleggskontrakt?

 NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, er en forenklet utgave av NS 8405. Den er forutsatt brukt i de tilfeller det ikke arbeider mange entreprenører samtidig på byggeplassen, og hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. NS 8406 skal ikke brukes i forbrukerforhold.

NS 8406 skal kun brukes i kontraktsforhold hvor byggherren er ansvarlig for det vesentlige av prosjekteringen. I kurset vil det også henvises til NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider.

Målgruppe

Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse. Bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte.

Kurset er ikke egnet for bedrifter som i hovedsak utfører oppdrag for forbrukere.

Innhold

  • Innføring i sentrale bestemmelser i NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.
  • Råd og tips om hvordan tvister kan unngås og håndteres dersom de er oppstått.

Målsetting

Kursdeltakerne skal bli kjent med partenes rettigheter og plikter.

Varighet: En dag.

Kursdato:

Kursavgift

  • Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr. 2.800,-
  • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 1.800,-
  • Ikke medlem: kr. 3.800,-
  • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.800,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Betingelser
Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før  rrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.