Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) - Fagarbeider

Praktisk våtromskurs spesielt tilrettelagt for fagarbeideren. 

Kurset tar for seg de spesifikke kravene som står i TEK med veiledninger, og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet. Det legges vekt på grensesnitt mellom fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng.

Den praktiske håndboken/kurskompendiet Håndverkerens Våtroms Veileder, som finnes både i trykket og digital verson, kan senere brukes under arbeider med våtrommet. Kurset er utviklet av Byggmesterforbundet i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML).

Innhold

  • Presentasjon av HåndverkerensVåtroms Veileder
  • Myndighetskrav
  • Fukt og materialer
  • Oppbygging av nye våtrom
  • Rehabilitering
  • Flere fag i våtrommet
  • Kontroll
  • Eksamen

Målgruppe

Utførende, prosjekterende, kontrollerende og takstmenn

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om regelverket samt de tekniske og  bygningsfysiske utfordringene i våtrom. Deltakerne skal også kunne gjøre riktig valg av løsninger og produkter.

Varighet: To dager + elektronisk eksamen

(eksamen kan tas hjemme).

Kursdato:

Sertifikatkrav:
Kurset er åpent for alle. For å gjennomføre eksamen og få sertifikat må deltageren inneha minimum svennebrev, (eller ta svennebrevet innen to år). Etter bestått eksamen vil deltageren motta sertifikat.
Alle mottar kursbevis.


Kursavgift - Se påmeldingsskjemaet for prisstruktur

Kursavgiften inkluderer servering, ett eksemplar av Håndverkerens Våtroms Veileder i bokform, samt ett års abonnement på digital versjon.

Kontaktperson 
Fagkonsulent Tor Ole Larsen / 99253054 / tol@byggmesterforbundet.no


Betingelser:
Påmeldingen er bindende. Påmelding og endringsfrist finner du i påmeldingsskjemaet. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.