Digitalt kurs / Fuktmekanikk og fuktkontroll

En av de største utfordringene vi har i byggfagene er fukt. Fuktskader i nye og gamle bygg koster enorme summer årlig. Unngå skader, reklamasjoner og konflikt.

I kurset tar vi for oss grunnleggende fuktmekanikk og hvordan en kan ha kontroll på fuktinnhold i en byggeprosess. I kurset er det også lagt inn praktisk bruk av måleinstrumenter.

Målgruppe

Alle som utfører, prosjekterer, kontrollerer og planlegger drift av byggeplasser.

Målsetting

Kursdeltagerne skal få en god forståelse for hvilke fuktbelastninger som påvirker bygningskonstruksjonene. Videre skal deltagerne lære hvordan man kan holde kontroll med fukt i en byggeprosess.

Gjennomføring: 2 TEAMS samlinger à 3 timer.

Innhold

 • Lufttrykk/damptrykk.
 • U-verdi.
 • Duggpunkt.
 • Sd-verdi (vanndampmotstand).
 • Tørt bygg
 • Fuktmåling i luft og materialer.
 • Trevirkets likevektsfuktighet.
 • Krav til bygningers tetthet.
 • Lekkasjemåling og  termografering.
 • Ventilasjon/luftskifte.
 • Heksesot.

 

Kursdato:

Kursavgift

 • Medlem i Byggmesterforbundet: 2.700,-
  Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: 1.600,-
 • Ikke medlem: 4.000,- 
  Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: 2.900,-

Kursmateriell er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 

Øivind Ørnevik telefon 95 87 06 01, oo@byggmesterforbundet.no

Betingelser:
Påmeldingen er bindende med avbestilling og endringsfrist 2 dager før kursstart