Digitalt kurs / Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll gjelder for de fleste søknadspliktige tiltak, i alle tiltaksklasser. Dette kurset passer både for de som vil starte med kontrollvirksomhet og for de som blir kontrollert.

Kontrollen skal utføres av foretak som er uavhengige fra prosjekterende og utførende foretak.

Byggmesterforbundet ser det som viktig at den uavhengige kontrollen utføres av bransjen selv. Ut fra det har vi laget et kurs for de som må forholde seg til uavhengig kontroll. Kurset vil gi en gjennomgang av regelverket for alle som skal utøve kontroll og de som skal kontrolleres, i samtlige tiltaksklasser.

Målgruppe

De som skal utøve uavhengig kontroll. I tillegg alle som skal kontrolleres.

Målsetting

Gi kursdeltakeren en bred innføring i hvilke krav og regler som gjelder for uavhengig kontroll, kravene til dokumentasjon og ansvar.

Gjennomføring: TEAMS samling à 4 timer

 

Kursdato:

Innhold

 • Obligatorisk krav om uavhengig kontroll.
 • Krav om uavhengig kontroll etter kommunens vurdering.
 • Krav til rutiner og kvalitetssikring.
 • Kompetansekrav.
 • Krav til uavhengighet.
 • Hvilket ansvar påtar man seg som ansvarlig kontrollerende.
 • Godkjenningsområder.
 • Gjennomføringen av uavhengig kontroll.
 • Sluttkontroll.

Kursavgift

 • Medlem i Byggmesterforbundet/BNL  2700,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift 1600,-
 • Ikke medlem 4000,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift 2900,-
 • Kommunale sakbehandlere og tilsynsansvarlige 2400,-
   

Kursmateriell er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Jens Morten Søreide / 90 93 34 22 / jms@byggmesterforbundet