Digitalt kurs / Prosjektering – krav, risiko og ansvar

Har du tatt på deg prosjekteringsansvar er det mange "feller" du må passe deg for. Lær mer om krav, risiko og ansvar knyttet til prosjektering og valg av produkter og løsninger.

Byggmester og entreprenør tar i mange tilfeller på seg prosjekteringsrollen også der de ikke har påtatt seg det formelle ansvaret som prosjekterende. I dette kurset fokuseres det på ansvar og risiko ved  dette og ikke minst de vanlige "fellene" man går inn i.

Målgruppe
De som påtar seg prosjekteringsansvar og utførende som velger løsninger og produkter.

Målsetting
Kursdeltakeren skal få  en god forståelse for  lov og forskrifter, samt kunnskap om hva en prosjektering må inneholde.

Innhold

 • Bevisstgjøring – “hva er prosjektering”.
 • Myndighetskrav - pbl. med forskrifter.
 • Krav til dokumentasjon av egne og andres løsninger.
 • Risiko i grensesnitt mot andre foretak.
 • Koordinere andre fag, produkter, produktvalg og samhørighet.
 • Lønnsomhet, risiko og ansvarsfordeling.
 • Forsikringsdekning.

Gjennomføring: 2 TEAMS samlinger à 3 timer

 

 

 

Kursdato:

Kursavgift

 • Medlem av Byggmesterforbundet/BNL:
  kr. 2.700,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 1.600,-
 • Ikke medlem: kr. 4.000,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.900,-

Kursmateriell er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Nils Jørgen Brodin / 90 66 19 22 /njb@byggmesterforbundet.no

Betingelser

Påmeldingen er bindende.