Digitalt kurs / Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid

Er du arbeidsgiver har du plikt til å gjennomgå opplæring i SHA og HMS-arbeid. Har du som ansatt blitt tildelt HMS-ansvar av din arbeidsgiver skal du ha kunnskap om regelverket. Ved tilsyn vil Arbeidstilsynet etterspørre dokumentasjon for gjennomført kurs.

Lovkravet som ble innført 1. januar 2006 er forankret i Arbeidsmiljølovens § 3-, Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Byggmesterskolen har siden 2007 avholdt en rekke kurs rundt om i hele landet og hele 1 400 arbeidsgivere har gjennomført kurset som oppfyller myndighetenes krav og er tilpasset bransjen. Vi gjør oppmerksom på at opplæringen kun er en gjennomgang av arbeidsgiverens lovpålagte ansvar for å oppfylle et minimumskrav.

Målgruppe

Arbeidsgivere. De som i arbeidsgivers sted er tildelt fullmakter innenfor området (byggeplassledere, formenn og baser).

Målsetting

Gi kursdeltakeren kunnskap om aktuelle lover og forskrifter og kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS / HSA-arbeid.

Gjennomføring: 1 TEAMS samling à 4 timer

Innhold

  • Arbeidsgivers plikter og ansvar.
  • Arbeidsgivers medvirkningsplikt.
  • Virkemidler i arbeidsmiljøet.
  • Krav til arbeidsmiljøet.
  • Aktørene i det daglige SHA og HMSarbeidet.

 

Kursdato:

  • TEAMS fra 09:00 - 13:00: 21. May

Kursavgift

  • Medlem av Byggmesterforbundet: Gratis 
  • Ikke medlem: 2.400,-

Kursmateriell er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Tor Ole Larsen / 99 25 30 54 / tol@byggmesterforbundet.no

Betingelser
Påmeldingen er bindende med avbestillingsfrist 2 dager før kursstart