Kurs

Byggeplasslederstudiet - Tromsø

Bli en god byggeplassleder!

God ledelse, løpende oppfølging og kontroll underveis i prosjektet gir en velfungerende byggeplass, – og økt fortjeneste.
På Byggeplasslederstudiet lærer du alt du trenger for effektiv og lønnsom drift av byggeplassen.


Gjennomføring
Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler. Etter hver samling gis det en elektronisk deleksamen med utgangspunkt i temaene som har blitt gjennomgått i modulen.

Datoer for kurset (09:00-15:30 alle dager):
  • Modul 1: 13.-14. september
  • Modul 2: 18. – 19. oktober
  • Modul 3:  7. – 8. november
  • Modul 4:  5. – 6. desember

 


Målgruppe
Alle som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser.

Målsetting
Etter studiet skal deltakeren ha kunnskap om hvordan et byggeprosjekt kan planlegges og gjennomføres på en tidseffektiv og lønnsom måte. Videre også hvordan risiko reduseres og fordeles korrekt mellom aktørene.

Del denne siden via

13/09/2023: Neumann Bygg, Stakkevollvegen 15 , TROMSØ

Varighet: 8 dager

Pris

Dette kurset sponses av Byggmesterforbundets lokalforening med kr 10.000,- for deltaker nr 1 og kr 5.000,- for deltaker 2 eller flere fra samme bedrift. Sponset pris gjelder kun for medlemmer av Byggmesterforbundet.

Medlem i Byggmesterforbundet - sponset pris

  • Deltaker 1: kr. 14.000,-
  • Deltaker 2 eller flere fra samme bedrift: kr. 11.000,-

Medlem i MLF/NML

  • Deltaker 1: kr. 24.000,-
  • Deltaker 2 eller flere fra samme bedrift: kr. 16.000,-

Ikke medlem

  • Deltaker 1: kr. 32.000,-
  • Deltaker 2 eller flere fra samme bedrift: kr. 22.000,-

Vilkår

Påmeldingen er bindende.  En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.
Påmelding- og endringsfrist 8. september!

Kontaktperson

Øivind Ørnevik, Fagsjef Kompetanse

95 87 06 01 oo@byggmesterforbundet.no