Personlig medlemskap


Personlig medlemskap og gratis personlig studentmedlemskap
 

1. Opptakskravene må oppfylles:

Personer med mesterbrev i tømrerfaget eller kombinasjonene:
- Svennebrev i tømrerfaget og fagskole – linje for bygg
- Svennebrev i tømrerfaget og bachelor / ingeniør – bygg
- Svennebrev i tømrerfaget - master i teknologi / sivilingeniør
kan etter søknad opptas som personlig medlem når de er:
· Ansatt i medlemsbedrift,
· Ansatt i en offentlig etat,
· Ansatt i bedrift som driver næring som ikke er beslektet med tømrerfaget
· Studenter under utdanning i ovennevnte utdanningsområder

  • Personlige medlemmer plikter til enhver tid å inneha den kompetanse som opptaksvilkårene fastsetter.
  • Medlemskapet gir deg abonnement på fagtidsskriftet ”Byggmesteren” og Nyhetsbrev. Personlig medlemskap gir ikke tilgang til Medlemsnettet.
  • Personlig medlemskap for studenter er gratis.

 

2. Alle medlemmer skal være tilknyttet en lokalforening

Finn ut hvilken lokalforening som ligger nærmerst: Oversikt over lokalforeningene og deres kontingentsatser
For medlemmer med lokalisering i områder hvor det ikke er etablert lokalforeninger tilsluttet forbundet, kan styret etter søknad gi midlertidig dispensasjon fra kravet om medlemskap i lokalforening.


3. Fyll ut innmeldingsskjema

Felles innmeldingsskjema for medlemskap i forbund og lokalforening.

GÅ TIL INNMELDINGSSKJEMA

 

 

 

Kontakt

Admsekretaer.jpg

Eva Andresen

T: 23 08 75 77
M: 92 60 52 67