Personlig medlemskap


Personlig medlemskap - slik går du frem
 

1. Opptakskravene må oppfylles:

Personer med mesterbrev i tømrerfaget eller kombinasjonene:
- Svennebrev i tømrerfaget og fagskole – linje for bygg
- Svennebrev i tømrerfaget og bachelor / ingeniør – bygg
- Svennebrev i tømrerfaget - master i teknologi / sivilingeniør
kan etter søknad opptas som personlig medlem når de er:
· Ansatt i medlemsbedrift,
· Ansatt i en offentlig etat,
· Ansatt i bedrift som driver næring som ikke er beslektet med tømrerfaget.

Personlige medlemmer plikter til enhver tid å inneha den kompetanse som opptaksvilkårene fastsetter.
Medlemskapet gir deg abonnement på fagtidsskriftet ”Byggmesteren” og nyhetsbrevet Byggeinformasjon. Personlig medlemskap gir ikke tilgang til Medlemsnettet.


2. Alle medlemmer skal være tilknyttet en lokalforening

Finn ut hvilken lokalforening som ligger nærmerst: Oversikt over lokalforeningene og deres kontingentsatser
For medlemmer med lokalisering i områder hvor det ikke er etablert lokalforeninger tilsluttet forbundet, kan styret etter søknad gi midlertidig dispensasjon fra kravet om medlemskap i lokalforening.


3. Fyll ut innmeldingsskjema

Felles innmeldingsskjema for medlemskap i forbund og lokalforening.

GÅ TIL INNMELDINGSSKJEMA

 

 

 

Kontakt

Admsekretaer.jpg

Eva Andresen

T: 23 08 75 77
M: 92 60 52 67