Bedriftsmedlemskap


Bedriftsmedlemskap og studentmedlemskap for bedrift

1. Opptakskravene må oppfylles.

Som medlem kan opptas bedrifter som driver virksomhet i tømrerfaget eller beslektet næringsvirksomhet og som oppfyller ett av følgende krav til kompetanse:

Alternativ 1: mesterbrev i tømrerfaget
Alternativ 2: svennebrev i tømrerfaget og fagskole - linje for bygg
Alternativ 3: svennebrev i tømrerfaget og bachelor/ingeniør - linje for bygg
Alternativ 4: svennebrev i tømrerfaget - master i teknologi/sivilingeniør
Alternativ 5: Dokumentasjon på at ansatte i bedriften er tatt opp til utdanningssted for relevant utdanning og forventet tidsramme for gjennomføring av studiet.

 

  • Styret i Norges Byggmesterforbund kan dispensere fra kravene i opptaksvilkårene når særlige grunner foreligger.
  • Medlemsbedrifter og personlige medlemmer plikter til enhver tid å inneha den kompetanse som opptaksvilkårene fastsetter. Bedriften velger selv den person som skal representere bedriften i lokalforening og forbund.
  • Bedriftsmedlemmer må ha gyldig ansvarsforsikring.


2. Alle medlemmer skal være tilknyttet en lokalforening 

Finn ut hvilken lokalforening som ligger nærmerst: Oversikt over lokalforeningene og deres kontingentsatser. For medlemmer med lokalisering i områder hvor det ikke er etablert lokalforeninger tilsluttet forbundet, kan styret etter søknad gi midlertidig dispensasjon fra kravet om medlemskap i lokalforening.

3. (Fyll ut innmeldingsskjema) På grunn av systemskifte er innmeldingsskjema/registrering av innmeldinger ute av drift noen få dager. Ny innmeldingslink vil være tilgjengelig her f.o.m. 6. desember. 
Vi beklager ulempen, og ønsker deg velkommen tilbake for å registrere din innmelding fra 6. des. 

 

Kontakt

Admsekretaer.jpg

Eva Andresen

T: 23 08 75 77
M: 92 60 52 67