Slik blir du medlem

Slik søker du om:

Bedriftsmedlemskap og studentmedlemskap for bedrift

Som medlem kan opptas bedrifter som driver virksomhet i tømrerfaget eller beslektet næringsvirksomhet og som oppfyller ett av våre krav til kompetanse.
Bedrifter som har ansatt under relevant utdanning kan bli medlem ved dokumentasjon på at ansatte i bedriften er tatt opp til utdanningssted, og forventet tidsramme for gjennomføring av studiet.


Personlig medlemskap og personlig studentmedlemskap

Hvis du oppfyller kompetansekrav og er ansatt i en medlemsbedrift, i offentlig etat eller i bedrift som driver næring som ikke er beslektet med tømrerfaget.
Studenter under relevant utdanning som ikke driver egen bedrift, eller er delaktig i en ikke-medlemsbedrift.

Passivt medlemskap

Hvis du ikke lengre er yrkesaktiv på grunn av alder eller sviktende helse.

Assosiert medlemskap

For opplæringskontor i tømrerfaget, og videregående skoler med grunnkurs byggfag.

 

Vedtekter

Alle som blir medlem i Byggmesterforbundet plikter å følge våre vedtekter. Les disse før du sender inn innmeldingsskjema: 

Vedtekter for Byggmesterforbundet

INNMELDINGSSKJEMA

Kontaktperson:

Eva Andresen
Adm. sekretær

T: 23 08 75 77
M: 92 60 52 67
ea@byggmesterforbundet.no

Personvernerklæring

Vi tar våre medlemmers personvern på alvor og har utarbeidet rutiner for håndtering av personopplysninger om kontaktpersoner i våre medlemsbedrifter.  

Se vår personvernerklæring