Hjelp når du trenger det

Du får landets sterkeste og uavhengige fagavdeling på laget. Vi gir verdifulle råd og veiledning når du vil utfordre deg selv eller står fast. Vi tilbyr nyttige kurs og varsler deg om viktige endringer i lover og forskrifter.

Spørsmål vi kan hjelpe deg med er for eksempel:

  • Plan- og bygningsloven.
  • Byggesaksforskriften (SAK) med veiledning
  • Byggteknisk forskrift (TEK) med veiledning
  • Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften
  • Standarder og bruken av disse i byggeprosessen, herunder toleranser
  • Kvalitetssikring i bedriftene, herunder HMS
  • Byggforskserien
  • Kalkulasjon
  • Teknisk bistand

Når det gjelder lover, forskrifter, standarder m.m er skillene ofte utydelige mellom fag og jus. Kombinasjonen av faglig og juridisk rådgivning er av Byggmesterforbundets styrke.

Flere medlemsfordeler

 

Fagkonsulentene:


TOL-sh-h-n-DS.jpg

Tor Ole Larsen

T: 99 25 30 54

NJB-sh-h-n-DS.jpg

Nils Jørgen Brodin

T: 90 66 19 22

JMS-sh-h-n-DS.jpg

Jens-Morten Søreide

T: 90 93 34 22

Fagsjef kompetanse:


Øivind Ørnevik - shv nett2.jpg

Øivind Ørnevik

T: 95 87 06 01