Bredt kurstilbud

Byggmesterforbundet tilbyr medlemmene og ansatte i medlemsbedriftene, etter- og videreutdanning gjennom aktuelle kurs til gunstige medlemspriser.

Kursvirksomheten vår har vi kalt Byggmesterskolen.

Vår styrke er at vi i all hovedsak lager og holder kursene våre selv med egne ansatte. Dette kan vi gjøre fordi vi har bemannet administrasjonen med personell som kjenner medlemmenes hverdag og utfordringer. I tillegg overvåker vi endringer og revideringer av kontrakter, lover og forskrifter slik at vi til enhver tid formidler oppdatert materiale. Dette blir stadig viktigere i en bransje med strengere og strengere krav til skriftlighet og dokumentasjon.

Noen av kursene vi kan tilby er:

  • Byggeplasslederstudiet
  • Våtromskurs - Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV)
  • Etterutdanning for tømrere
  • HMS-kurs
  • Fuktmekanikk og fuktkontroll
  • Byggeregler (Byggesaksforskriften)
  • Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven

Hvert år gis det ut en kurskatalog som beskriver kursene som tilbys. Byggmesterskolen arrangerer også bedriftsinterne kurs på forespørsel.
 

Flere medlemsfordeler

 

Kurskontakt vikar

Åsmund til årsberetning.jpg

Åsmund Herfoss

T: 90 12 51 99

Kurskontakt

GS-sh-h-n-DS.jpg

Gretha Schibbye