Strategi og vedtekter


Strategi for perioden 2013-2017

Vedtatt mai 2012.


Vedtekter for Byggmesterforbundet

Vedtatt 31.08.1991. Sist endret 29.05.2015