Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Kurset gir kunnskap om hvilke tekniske krav som gjelder ved byggearbeider i eksisterende bygg (pbl §31-2). Denne kunnskapen er helt nødvendig for deg som utfører arbeid i ROT markedet

Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk Kommunalteknisk Forening som har ledet arbeidet med å utvikle ny eksempelsamling for "Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg".

Kurset inneholder blant annet:

  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel
  • Bevaringsproblematikk - bruksendring og tilbygg
  • Bruksendring fra loft til leilighet i bygård


SE PROGRAM OSLO

SE PROGAM SOLA

Målgruppe

Byggmestere, saksbehandlere innenfor plan- og byggesak, søkere, arkitekter, utbyggere, eiendomsutviklere.


Varighet: En dag.

 

Kursdato:

Kursavgift

  • Medlem i Byggmesterforbundet/Norsk Kommunalteknisk Forening: kr. 3.100,-
  • Ikke medlem: kr. 4.000,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.