Prosjektering – krav, risiko og ansvar

Har du tatt på deg prosjekteringsansvar er det mange "feller" du må passe deg for. Lær mer om krav, risiko og ansvar knyttet til prosjektering og valg av produkter og løsninger.

Målgruppe
De som påtar seg prosjekteringsansvar og utførende som velger løsninger og produkter.

Målsetting
Gi kursdeltakeren  en god forståelse av  lov og forskrifter knyttet til prosjektering.

Gjennomføring
Presentasjoner og gjennomgang av av eksempler.  Dialog og bruk av digitalt oppslagsverktøy.
Deltaker må ta med egen PC eller nettbrett!

Innhold

 • Bevisstgjøring – “hva er prosjektering”.
 • Myndighetskrav - pbl. med forskrifter.
 • Krav til dokumentasjon av egne og andres løsninger.
 • Risiko i grensesnitt mot andre foretak.
 • Koordinere andre fag, produkter, produktvalg og samhørighet.
 • Lønnsomhet, risiko og ansvarsfordeling.
 • Forsikringsdekning.

Varighet: 1 dag.

 

 

 

Kursdato:

Kursavgift

 • Medlem av Byggmesterforbundet/BNL:
  kr. 3.300,-,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 1.900,-
 • Ikke medlem: kr. 4.200,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.900,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Betingelser

Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.