KS Online - et enkelt verktøy for full kontroll

Unngå gjentagende feil og spar penger! KS Online sikrer kvalitet gjennom riktige rutiner, og oppfølging på byggeplass med nettbrett eller smarttelefon.

 

KS Online er et nytt og brukervennlig styringssystem spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. Enkel tilpasning til bedrift og prosjekt sikrer god håndtering av bedriftens kvalitetssikring og HMS oppfølging. For mer informasjon om programmet, gå inn på www.ksonline.no

Uten deling eller relaterte videoer

Målsetning

Deltakeren skal kunne tilpasse styringssystemet til egen bedrift og de ulike prosjekter. Innfri krav ved tilsyn og kontroll.

Målgruppe
Alle som har anskaffet, eller vurderer å ta i bruk KS Online.

Gjennomføring
Kursdeltakerne må benytte egen pc og smarttelefon i opplæringen.

Varighet: 5 timer

 

Kursdato:

 


Innhold

 • Bedriftstilpasning
 • Prosjekttilpasning
 • Praktisk bruk av programmet
  • HMS-tilpasning
  • Avviksbehandling
  • Endringsmeldinger
  • Brukertildeling
 • App-styring
  • Prosjektoppfølging
  • Tildeling

 


Kursavgift

 • Ingen kursavgift (kr. 500,- fatureres ved manglende fremmøte)

Servering er inkludert.

Betingelser:
Bindende påmelding. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller ved ikke fremmøte betales  kr 500,-.