Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) - Fagarbeider

“Endelig et kurs hvor vi lærer å bygge våtrom!”

Er du forvirret over hvilke krav som egentlig gjelder for våtrom? Få svarene på dette praktiske kurset, spesielt tilrettelagt for fagarbeideren.

Kurset tar for seg de spesifikke kravene som står i TEK (Byggteknisk forskrift), og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet. Det legges vekt på grensesnitt til andre fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng.

Se film:

Den praktiske håndboken/kurskompendiet Håndverkerens Våtroms Veileder kan senere brukes under arbeider med våtrommet. Kurset er utviklet av Byggmesterforbundet i samarbeid med Norske Murmestres andsforening (NML).

Innhold

 • Presentasjon av HåndverkerensVåtroms Veileder
 • Våtromsskader og fuktproblematikk
 • Fuktmekanikk, materialers egenskaper
 • Myndighetskrav/forskrifter, toleranser
 • Oppbygging av nye våtrom,membraner, overganger, overflater
 • Rehabilitering, andre faggrupper
 • Kontroll, FDV
 • Eksamen

Målgruppe

Fagarbeidere innenfor mur, flislegging, tømrer og membran-arbeider. Takstmenn, lærere, teknikere/ingeniører, kontrollører, byggesaksbehandlere og andre som har behov for grunnleggende opplæring innenfor våtromssegmentet.

Målsetting

Deltakerne skal kunne regelverket samt de bygningsfysiske utfordringene som omhandler våtrom. De skal også kunne gjøre riktig valg av produkter som tåler våtrommets utfordringer.

Varighet: To dager + elektronisk eksamen

(eksamen kan tas hjemme).

Kursdato:

Opptakskrav/Eksamenskrav:
Kurset er åpent for alle. For å gjennomføre eksamen og få sertifikat må deltageren inneha minimum svennebrev, (eller ta svennebrevet innen to år/sertifikat ettersendes). Etter avlagt eksamen vil deltageren motta kursbevis og sertifikat i kredittkortformat. Deltagere som ikke har svennebrev eller tilsvarende vil motta kursbevis, men ikke sertifikat.


Kursavgift

 • Medlem av Byggmesterforbundet/NML/BNL: kr. 4.300,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.200,-
 • Ikke medlem: kr. 5.800,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 4.750,-
 • Eksamensavgift: kr. 950,-

Håndboken Håndverkerens Våtroms Veileder og servering er inkludert i kursavgiften.


Betingelser:
Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.