Byggeplasslederstudiet

Ta kontroll over byggeprosessen – fra kontrakt til fornøyd kunde!

God byggeplassledelse er en forutsetning for å kunne gjennomføre byggeprosjektene med god kvalitet, effektivitet og et godt økonomisk resultat.

Byggeplasslederstudiet setter fokus på alle områder som er viktig for å ha god drift av byggeplassen. En manglende oppfølging eller feil i produksjonen kan bli kostbart og føre til for eksempel dagbøter. Unngå feilene og få en velfungerende byggeplass!

Kurset er praktisk vinklet. Det gis tilgang til nettbasert styringssystem og kalkulasjonsprogram under studiet.

Målgruppe

Byggeplass-, prosjekt-, og anleggsledere som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser.

Målsetting

Kunne løse de utfordringene hverdagen gir en byggeplassleder og gjøre byggeprosjektene mer effektive og lønnsomme.

Gjennomføring

Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler. Etter hver samling gis det en elektronisk deleksamen med utgangspunkt i temaene som har blitt gjennomgått i modulen.

Varighet: Ca. 6 måneder med ca. 1 mnd. mellom hver samling.

MER OM INNHOLDET I DE ULIKE MODULENE

 

 

Kursdato:

Kursbevis og sertifisering

For å få godkjent og bestått Byggeplasslederstudiet kreves det deltakelse og bestått deleksamen på alle fire moduler. Deltakeren får da utstedt Byggmesterforbundets kompetansebevis som “Sertifisert Byggeplassleder” og får rett til å kalle seg “Byggeplassleder – Byggmesterforbundet”.

Kursavgift 2018 

  • Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr. 27.000,-
  • Ikke medlem: 35.000,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.
 

Betingelser
Bindende påmelding. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Ved avbud mindre enn 2 uker før arrangementet, vil hele eller deler av kursavgiften bli belastet. Avmelding må gjøres pr. e-post: aah@byggmesterforbundet.no