Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) - Prosjektleder

Det enkelte våtrom er som regel et lite rom, men ofte et krevende prosjekt med mange faggrupper, detaljer og grensesnitt. Riktig kvalitet og et godt resultat er avhengig av god prosjektstyring.

Byggmesterforbundet har i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML) utviklet Håndverkerens Våtromsveileder (HVV). I tillegg til kurset for fagarbeider, tilbyr vi et kurs som er særlig rettet inn mot de som er prosjektutviklere og administrerer våtromsprosjekter.

Målgruppe

Prosjektledere som er ansvarlig for å ledetotalentrepriser i forbindelse med bygging og ombygging av våtrom. Takstmenn, lærere, uavhengige kontrollører, byggesaksbehandlere og andre som opererer i våtromsegmentet.

Det anbefales at man har gjennomført kurs for fagarbeidere eller på annen måte har den nødvendige fagkompetanse på området.

Målsetting

Bidra til god prosjektledelse ved gjennomføring av våtromsprosjekter.

Varighet: En dag.

Kursdato:

Innhold

 • Presentasjon av Håndverkerens Våtroms Veileder.
 • Offentlig- og privatrettslig regelverk.
 • Veiledning og frarådningsplikt.
 • Tilbud.
 • Totalansvar.
 • Kontrakt.
 • Endringer.
 • Betalingsregler og betalingssikkerhet.
 • Avtalt kvalitetsnivå.
 • Fagskiller og grensesnitt.
 • Prosjektledelse med gjennomføringsplan.
 • Rutiner og sjekklister for alle fag og entreprenører.
 • Sluttkontroll.
 • FDV-dokumentasjon.
 • Overlevering

Kursavgift

 • Medlem av Byggmesterforbundet/NML/ BNL:       kr. 3.550,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.700,-
 • Ikke medlem: kr. 4.750,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 4.100,-

Håndboken Håndverkerens Våtroms Veileder og servering er inkludert i kursavgiften.

Betingelser:

Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.